Huisregels

Binnen Fysiotherapie 't Dijkhuis gelden er een aantal huisregels. Deze proberen wij zo goed mogelijk na te leven.

 • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen. 
 • Ingeval van calamiteiten (bijvoorbeeld een brandalarm) dient u de aanwijzingen van de fysiotherapeut of praktijkmedewerker, of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie, etc.) op te volgen.
 • In de gehele praktijk geldt een rookverbod.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat let dan op dat daar geen waardevolle spullen in aanwezig zijn.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein (auto, fiets).
 • Wanneer u reeds een afspraak heeft hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar u kunt in de wachtruimte plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen.
 • Wanneer u 10 minuten na het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u dan svp.
 • Neem, ook wanneer u de afspraken in uw eigen agenda zet, uw afspraakkaartje mee. De therapeut kan daar dan de volgende afspraken op invullen.
 • De praktijk aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel van clienten, welke zich niet aan de instructies van de fysiotherapeut hebben gehouden.
 • Wanneer u of uw kind tijdens het wachten speelgoed gebruikt of lectuur leest, wilt u dit dan opruimen voordat u de wachtruimte verlaat.
 • Wilt u bij gebrek aan zitruimte voorrang geven aan mindervalide en/of oudere personen.
 • Vanuit hygiëneoogpunt kunnen huisdieren niet worden meegenomen.
 • In verband met ons hygiëneprotocol vragen wij u om bij elke afspraak zelf een grote handdoek (badlaken) mee te nemen.
 • Als de behandeling ook in de oefenzaal plaatsvindt, dan is het aan te raden om gemakkelijk zittende (sport)kleding en (schone) sportschoenen te dragen. 
 • Indien u niet goed weet hoe de apparatuur in de oefenruimte werkt, dan geeft uw fysiotherapeut graag uitleg.
 • In de oefenruimte bent u vaak niet alleen: het is plezierig indien iedereen daar rekening mee houdt in zowel de sociale omgangsvormen alsook vanuit hygiënisch oogpunt.

U heeft een afspraak maar u bent verhinderd

Denkt u er dan aan om de afspraak 24 uur van te voren te annuleren. Afspraken die niet of te laat worden geannuleerd, moeten wij overeenkomstig de voorwaarden van de zorgverzekeraar verrekenen. Het kan zijn dat de kosten volgens de zorgverzekeraar rechtstreeks met u verrekend moeten worden: u ontvangt dan van ons rechtstreeks een rekening. Niet alle zorgverzekeraars hanteren hierin echter dezelfde richtlijn: de algemene voorwaarden van uw zorgverzekeraar geven hierover duidelijkheid.

Legitimatieplicht

Vanaf 1 juni 2009 zijn wij wettelijk verplicht uw Zorgpas en identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs,identiteitskaart, vreemdelingendocument) op juistheid te controleren.