Onze nieuwe website komt binnenkort online:            https://www.fysiotherapieborghende.nl 

Kinderfysiotherapie

Bij sommige kinderen verloopt de ontwikkeling langzamer of anders dan bij andere kinderen. De oorzaak hiervan kan liggen in verschillende systemen van het lichaam. Soms kan de omgeving waarin het kind zich bevindt van invloed zijn op het functioneren, bv de buurt, de school of het kinderdagverblijf.

Als een kind in de sensomotorische ontwikkeling een achterstand of een aandoening heeft, is het heel goed mogelijk dat het zich daardoor ook op andere gebieden minder goed gaat ontwikkelen. Denk hierbij aan spelen, sport en contact met leeftijdsgenoten in de groep.

Het is daarom van groot belang vroegtijdig te starten met de juiste zorg, zodat het kind zich optimaal kan ontwikkelen en weer ‘lekker in zijn vel’ komt te zitten.

Onze werkwijze
Allereerst stellen we uw kind op z’n gemak. Dan volgt een gesprek met u en/of uw kind. Daarbij proberen we de hulpvraag en de zorgen die u heeft over uw kind zo goed mogelijk in kaart te brengen. Daarna volgt een observatie en een (lichamelijk en sensomotorisch) onderzoek waarbij we gebruik maken van verschillende gestandaardiseerde testen en/of vragenlijsten. De testen meten bv. het niveau van de ontwikkeling, de spierkracht of de bewegingsuitslagen van gewrichten, de conditie, de mate van pijn en/of de mate van beperking die het kind ervaart.

We bespreken de resultaten van het onderzoek en geven een gericht advies en/of stellen in overleg met u een behandelplan op. 

Hoe verloopt een behandeling
De nadruk ligt op het plezier in bewegen. We zijn erop getraind dat de behandeling optimaal aan sluit bij de leeftijd van uw kind en de daarbij behorende belevingswereld. 

Bij de behandeling is in principe altijd een ouder aanwezig. Dit vinden we belangrijk omdat we zo aan u kunnen laten zien waar het probleem zit en hoe we samen het kind kunnen helpen.

Bij het jonge kind krijgt u van ons instructies voor de verzorging en over de ligging en hantering van het kind. Bij oudere kinderen geven we tips en oefenadviezen mee voor thuis

De kinderfysiotherapeut is goed in staat om te beoordelen of zijzelf de beste behandeling kan geven. Zo zal zij een kind met een knieblessure bijvoorbeeld kunnen doorverwijzen naar de sportfysiotherapeut, of een kind met een asymmetrische wervelkolom samen met een collega manueel therapeut kunnen onderzoeken.

Waar vindt de behandeling plaats
Thuis: voor zuigelingen tot de leeftijd waarop ze zelfstandig kunnen lopen en voor kinderen met ernstige aandoeningen. Behandeling aan huis vindt plaats in overleg met de ouders / verzorgers.

Praktijk: voor kinderen vanaf loopleeftijd tot +/- 16 jaar.

Overige locaties: soms is er een reden om een kind in een dagverblijf of b.v. op school te behandelen. Hierover worden in overleg met ouders en groepsleiding afspraken gemaakt.  

Het werkgebied van de kinderfysiotherapeuten is; Borne en omgeving (o.a. Azelo, Bornerbroek, Zenderen, Hertme, Saasveld, Weerselo, Delden, maar ook Hengelo).

Verwijzing of DTF
Voor een behandeling door een kinderfysiotherapeut in de praktijk is er geen verwijzing nodig van een arts of specialist, een verwijzing is alleen noodzakelijk wanneer er aan huis behandeld moet worden (bv. bij zuigelingen). De consultatiebureau-arts, huisarts of specialist kunnen uw kind verwijzen naar een kinderfysiotherapeut. Kinderfysiotherapie is opgenomen in de basisverzekering van het zorgstelsel.

Indicaties voor Kinderfysiotherapie

Voorbeelden bij de baby/ peuter

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
 • Huilbaby
 • Billenschuiver (i.p.v. kruipen)
 • Cerebrale parese
 • Spina bifida
 • Pre-dysmature kind: te vroeg geboren
 • Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling                                                                                      

Voorbeelden bij het jonge kind

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Afwijkend looppatroon
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Lage of hoge spierspanning
 • Orthopedische afwijkingen
 • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beinvloeden
 • Ademhalingsproblematiek
 • Jeugdreuma                                                                                                       

Voorbeelden bij het oudere kind

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • DCD, Developmental Coordination Disorder
 • Mentale retardatie
 • Cerebrale parese
 • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
 • Sensomotorische integratie problemen (zintuiglijke prikkelverwerking)
 • Schrijfproblemen
 • Houdingsproblemen
 • Ademhalingsproblematiek
 • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
 • Jeugdreuma
 • Incontinentie

Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Samenwerken is belangrijk!
Binnen Gezondheidscentrum ‘t Dijkhuis vindt er regelmatig multidisciplinair overleg plaats.

Een paar keer per jaar houden wij bij ons in de praktijk een gezamenlijk spreekuur, samen met de kinderrevalidatie arts mw. M.C. van Groningen (zelf werkzaam in Revalidatiecentrum 't Roessingh). In overleg met de kinderfysiotherapeut en uw huisarts, kan uw kind voor dit spreekuur aangemeld worden    

We onderzoeken en behandelen uitsluitend kinderen en zijn daarin gespecialiseerd. Wij zijn lid van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en Jeugdgezondheidszorg en opgenomen in het Kwaliteitsregister van het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie. Daarnaast staan we in het zogeheten BIG register (beroepen in de individuele gezondheidszorg), wat betekent dat we de wettelijk beschermde titel kinderfysiotherapeut mogen voeren. 

Wie is uw kinderfysiotherapeut?

In de onze praktijk zijn 2 kinderfysiotherapeuten werkzaam:

Voor meer informatie kunt u bellen naar 074 - 266 49 89 of mailen naar info@fysiotherapiedijkhuis.nl