Onze nieuwe website komt binnenkort online:            https://www.fysiotherapieborghende.nl 

Kinderfysiotherapie bij schrijfmotoriek

Steeds meer kinderen op de basis- en middelbare school hebben moeite met schrijven. Uit onderzoek blijkt dat leren schrijven en de motorische vaardigheid daarvan van belang zijn om in de ontwikkeling goed te leren lezen! Als het schrijven niet soepel gaat , kan het kind teleurgesteld raken, wil het niet meer schrijven en begint ook taallessen en verschillende taken die met schrijven te maken hebben, niet meer leuk te vinden.

Wat doet een kinderfysiotherapeut die gespecialiseerd is in schrijfmotoriek: heeft een kind schrijfproblemen dan wordt eerst via observatie van het schrijven en van het handschrift gekeken wat de oorzaak kan zijn. Ook wordt in kaart gebracht of er nog andere (motorische) stoornissen zijn omdat schrijf- en andere motorische problemen vaak gecombineerd voorkomen. In de therapie wordt uitgegaan van de schrijfmethode van de school van het kind en is er overleg met de leerkracht. Indien wenselijk wordt er gezorgd voor adviezen en aanpassingen t.a.v. het schrijfmateriaal, de ondergrond, de liniatuur of de schrijf/zithouding. De behandeling zal zoveel mogelijk aansluiten bij de belevingswereld van het kind omdat door actieve betrokkenheid de motivatie wordt bevorderd. De oefeningen worden kindvriendelijk, zo nodig speels met gevarieerde materialen en afgewisseld met spelvormen aangeboden zodat het leerproces verbetert.