COPD Zorg

COPD
Longrevalidatie is een programma voor mensen met chronische longaandoeningen zoals emfyseem, chronische bronchitis, astma, bronchiectasieën.en interstitiële longziekten.

Zoals de meeste longrevalidatie programma’s zal de begeleiding de volgende onderdelen kennen: medisch management, educatie, emotionele steun, oefeningen, ademtherapie, inhalatie therapie en voedingsadvisering.

De doelen die nagestreefd zullen moeten worden zijn de volgende:

  • Verminderen van respiratoire symptomen en complicaties
  • Bevorderen van Zelfmanagement en controle over het dagelijks functioneren.
  • Verbeteren van de lichamelijke conditie en lenigheid
  • Verbetering van emotioneel welbevinden
  • Vermindering van het aantal ziekenhuis opnames

COPD revalidatie en training
Patiënten met COPD worden gekarakteriseerd door verminderde longfunctie en een beperkte inspanningstolerantie. Vaak is moeheid en een zittend bestaan tevens de oorzaak dat ze heel geleidelijk aan in een neerwaartse spiraal terecht komen. Hun spierkracht neemt af en de functie van het hart wordt slechter. Het is heel gebruikelijk dat mensen met respiratoire ziekten hun fysieke activiteiten beperken omdat ze bang zijn om benauwd te worden.

Veel stabiele COPD patiënten en astma patiënten kunnen veel baat hebben bij een toegenomen inspanningstolerantie en een versterking van de skeletmusculatuur door training. Ook zal de coördinatie en lenigheid van de patiënten toenemen als ze extra worden getraind.

Longrevalidatie zorgt ervoor dat de lichamelijke fitheid toeneemt en helpt controle te krijgen over de ademhaling. Conditietraining kan individueel of in groepen worden gegeven. De activiteiten kunnen een veelheid van bewegingsvormen inhouden.

Wandelen, fietsergometrie, oefeningen in het water, eenvoudige aerobics, ademinstructie en relaxatie therapie. De meeste mensen die gaan oefenen zullen een toename ervaren van hun fitheid en welbevinden.