Knierevalidatie

Knierevalidatie is voor zowel acute klachten, overbelasting/blessures of na een operatie aan de knie. Meniscus letsel en kruisbandrevalidatie wordt volgens protocol van uit het ziekenhuis, waar de patiënt is geopereerd, uitgevoerd. Hierbij wordt regelmatig overleg gepleegd met de opererend arts/orthopeed uit het ziekenhuis. Problemen met betrekking tot slijtage (artrose) of andere kraakbeenproblematiek kunnen ook bij ons behandeld worden.

Bij de revalidatie wordt rekening gehouden met de specifieke belastingeigenschappen en hulpvraag van de patiënt. Er wordt gericht en functioneel getraind om de knie in het algemeen dagelijks functioneren en in de sport-, werk- en/of ontspanningssituaties zo optimaal mogelijk te kunnen belasten. Dit kan zowel individueel als in groepsverband.

Wilt u meer informatie over Sportfysiotherapie in zijn algemeenheid, kijk dan ook eens op www.nvfs.nl.

Voorste kruisband revalidatie
De knie bestaat uit een aantal belangrijke structuren die de stabiliteit en functie van dit gewricht waarborgen. De belangrijkste en meest bekende zijn de menisci, kruisbanden en buiten- en binnenbanden. De kruisbanden vervullen een belangrijke functie bij het voorkomen van het in voor- en achterwaarts schuiven van het gewricht (translatie). Waarbij de voorste kruisband verschuiving naar voren voorkomt en de achterste verschuiving naar achteren.
In de sport zien we het meest dat de voorste kruisband afscheurt. Oorzaak is vaak een te grote en krachtige draaibeweging (torsie) in het gewricht. Deze blessure gaat gepaard met grote zwelling in het gewricht en instabiliteit. Meestal is hierdoor normaal bewegen niet meer goed mogelijk, een operatie behoort dan tot de mogelijkheden. Vaak wordt bij sporters die hun sport weer willen hervatten, gekozen voor een voorste kruisbandoperatie. Tijdens een operatie wordt dan een vervangende kruisband geplaatst. Wanneer de klachten aan de knie minimaal zijn kan ook gekozen worden voor een conservatieve behandeling. Hierbij wordt niet geopereerd. Er zal dan een verwijzing naar de fysiotherapeut komen, waarna de knie op stabiliteit getraind gaat worden.

Het revalideren na een voorste kruisband operatie gaat ongeveer een jaar duren. De belangrijkste doelen zijn hierbij het herwinnen van stabiliteit, vergroten van de spierkracht en het terugkeren naar het (sport)niveau voor de blessure. Een goed afgestemd trainingsprogramma is hierbij belangrijk, omdat de juiste trainingsprikkel gegeven moet worden. Gedurende dit traject zullen we je sturen en begeleiden.

Bij veld- en zaalsporters is het van belang dat na de fysiotherapeutische revalidatie in de praktijk, een zo verantwoord mogelijke overgang plaatsvindt richting sporthervatting.

Daar waar in de praktijk de basis wordt gelegd voor herstel zal sportspecifieke (veld-)revalidatie van toegevoegde waarde zijn om het gewenste sportniveau te halen. Deze vorm van nabehandeling zal de kans op een terugval aanzienlijk verminderen. Deze training wordt op maat gegeven, op elk gewenst niveau op elke van toepassing zijnde ondergrond. (kunstgras, gravel, hardcourt, sportvloeren, hout, kunstof, gras).

Lees meer