Parkinson & ParkinsonNet

Parkinson
De ziekte van Parkinson is één van de meest voorkomende aandoeningen van het zenuwstelsel onder ouderen. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een tekort aan dopamine in hun hersenen. Dopamine is nodig om de signalen van de ene naar de andere hersencel door te geven. Door een tekort aan dopamine worden de spieren niet goed aangestuurd. De ziekte wordt dan ook gekenmerkt door bewegingsstoornissen: trage bewegingen, spierstijfheid en/of ritmische trillingen van één of meer ledematen. Door de verstoorde motoriek ontstaan er meestal moeilijkheden met alledaagse bewegingen zoals omdraaien in bed, opstaan en lopen. 

Het effect van bewegen bij Parkinson
Voor mensen met de ziekte van Parkinson is bewegen een goede manier om vertrouwen in het lichaam te herstellen. Bewegen bevordert de conditie, verbetert de kracht en vermindert de angst om te vallen. Oefentherapie en bewegingsprogramma's zijn daarom goed voor patiënten met de ziekte van Parkinson. Actief blijven bewegen is van essentiëel belang: 

  • U vertraagt het proces dat u steeds meer klachten krijgt. 
  • U kunt beter omgaan met de ongemakken die Parkinson met zich mee brengt. 
  • U verlaagt de kans op andere aandoeningen zoals hart- en vaatziekten, botontkalking en suikerziekte. 
  • U heeft meer energie. 
  • U voelt zich prettiger.

De rol van de fysiotherapeut bij Parkinson
Als u Parkinson heeft zult u op den duur steeds meer moeite krijgen met dagelijkse bewegingen zoals lopen, opstaan en omrollen in bed. Fysiotherapie 't Dijkhuis helpt u om met deze ongemakken om te gaan, zodat u zo lang mogelijk uw zelfstandigheid kunt behouden. Door middel van adviezen, behandeling en begeleiding helpen we u en eventueel uw partner of verzorger, zodat u makkelijker, zekerder en vrijer kunt bewegen. 
Uw begeleiding en behandeling gebeurt op individuele basis. Na een uitgebreid intakegesprek met één van onze gespecialiseerde fysiotherapeuten volgt een persoonlijk behandelplan. Groepslessen kunnen daar, afhankelijk van de situatie en uw eigen wensen, een onderdeel van uitmaken. U traint dan, onder begeleiding,  met een kleine groep in de oefenruimte van onze praktijk.

ParkinsonNet
ParkinsonNet staat voor een netwerk van zorgverleners die gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Neurologen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten zijn aangesloten bij dit netwerk.

De meerwaarde van een ParkinsonNet therapeut
De therapeuten van het ParkinsonNet zijn gespecialiseerd in het behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. De therapeuten zijn opgeleid door experts op het gebied van de ziekte van Parkinson afkomstig van Parkinsoncentra in Nederland. Zodoende zijn de behandelingen deskundig en beter op elkaar afgestemd, waardoor kwaliteit van zorg verbetert voor mensen met de ziekte van Parkinson.