Samenwerking met Rugpoli Twente 

Wij hebben een samenwerking met Rugpoli Twente in Delden. Voor informatie betreffende de Rugpoli Twente kunt u de volgende website bezoeken http://www.rugpoli.nl

Met welke klachten/problemen kunt u bij Rugpoli Twente terecht?

Rugklachten:

  • acuut, lang bestaand, restklachten na operatie, uitstralende klachten in arm of been, arbeidgerelateerde klachten, kanaalstenose, osteoporotische inzakkingfracturen

Nekklachten:

  • acuut, lang bestaand, restklachten na operatie, uitstralende klachten in arm of been, arbeidgerelateerde klachten
  • Hoofdpijn

​Gewrichtsklachten:

  • schouder-, RSI- en heupklachten
  • Klachten na een ongeval waaronder whiplash

McKenzie therapie

In onze praktijk behandelen we cliënten ook volgens de McKenzie therapie. 

Wat is McKenzie Therapie?
Mechanische diagnose en therapie volgens McKenzie

De McKenzie methode is een behandelingssysteem voor patiënten die klachten hebben op het gebied van het bewegingsapparaat. Te denken is aan rug- en nekklachten, al dan niet met uitstralingspijnen naar het been, respectievelijk arm. Maar ook aan klachten van de “perifere” gewrichten zoals de schouder, pols, knie etc. De methode is er niet alleen op gericht om de bestaande klachten zo snel mogelijk te verhelpen, maar ook om te zorgen dat deze – op korte of langere termijn – wegblijven en/of worden voorkomen. Centraal daarbij staat de manier waarop het klachtengebied wordt belast, zowel qua beweging als qua houding. De McKenzie methode is een samenhangend en duidelijk afgebakend systeem. Een systeem dat bovendien gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek.

Alle stappen die gemaakt zullen worden om u klacht te behandelen, worden op basis hiervan in samenhang met elkaar uitgevoerd.

  • Het onderzoek
  • De behandeling
  • De organisatie

Het onderzoek
Het traject dat u bij een McKenzie therapeut(e) doorloopt, begint met een uitgebreid onderzoek.
Dit verloopt via een vast protocol. Tijdens het eerste gesprek worden de klachten duidelijk in kaart gebracht, waarna een uitvoerige bewegingsanalyse plaatsvindt. Typisch voor dit onderzoek zijn de veelvuldige herhalingen van verschillende bewegingen, omdat uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat daarmee een duidelijker beeld van de klacht ontstaat. Ook de aanwezigheid van het fenomeen “centralisatie” van de pijn wordt uitgebreid onderzocht.

Het Centralisatie fenomeen
Door verandering van houding of herhaald bewegen, verplaatsen de pijnklachten zich vanuit het been of arm richting de wervelkolom (plaats waar de oorzaak gelegen is).
Dus de pijn straalt minder ver uit. Tevens gaat dit gepaard met een verbetering van uw bewegingsbeperking. Dit fenomeen is een zeer betrouwbare en wetenschappelijk bewezen fenomeen bij rugklachten. Juist de McKenzie therapeut is perfect opgeleid om dit fenomeen te analyseren en te bewerkstelligen. Indien dit fenomeen optreedt betekend dit dat de prognose voor herstel zeer goed is.

Diagnose en prognose
Gefundeerd en duidelijk!

Aan de hand van het onderzoek wordt een gefundeerde mechanische diagnose gesteld.
Op basis hiervan zal uw therapeut(e) duidelijk kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling door middel van de McKenzie methode.
Kan dat, dan formuleert uw therapeut(e) een duidelijke prognose, die eveneens gebaseerd is op wetenschappelijke criteria.
Kan de klacht niet behandeld worden, dan zal hij of zij direct met u een alternatief bespreken.
Dit kan betekenen een andere vorm van therapie (zoals stabiliteit training of dry needling) of een (terug) verwijzing naar uw huisarts of specialist.
Hierdoor verliest u geen tijd en geld aan een behandeling die niet zinvol voor u is. U weet dus al heel spoedig – meestal binnen een of twee consulten – wat u kunt verwachten.

De behandeling
Samenwerken aan uw “zelfredzaamheid”.

U kunt immers slechts een beperkt aantal keren uw therapeut consulteren. Daarom is het verstandig om zelf met regelmaat specifieke, op de klacht gerichte bewegingen uit te voeren of houdingen aan te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan op de juiste manier lopen, zitten en tillen. Maar ook aan het verrichten van enkele doelgerichte oefeningen. Dit zal besproken worden tijdens de therapie. Aan het eind elke behandeling krijgt u daarvoor enkele richtlijnen. Kort en eenvoudig. Vanzelfsprekend kan de therapeut(e) de therapie aanvullen met manuele technieken zoals diepe mobilisaties en manipulaties.

De organisatie
De methode werd in de jaren 60 en 70 in Nieuw Zeeland ontwikkeld door Robin McKenzie.

Intussen zijn er in 24 landen officiële zusterorganisaties. Waaronder het McKenzie instituut Benelux. De basis opleiding bestaat uit een specialisatie van twee jaar welke wordt afgesloten met een internationaal erkend examen. Daarnaast bestaat er een “Diploma programma”. Dit is een tweejarig programma welke loopt via de Universiteit van Otago. Tijdens deze studie wordt de kennis en kunde op het gebied van Mechanische Diagnose en Therapie nog verder uitgediept. Inclusief een stage van negen weken.

Betrouwbaarheid
De McKenzie methode is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode. De inzichten worden in alle internationale richtlijnen voor manuele – en oefentherapie gebruikt.McKenzie therapie valt onder fysiotherapie en wordt dus ook als zodanig vergoed door uw verzekering. 

Deze is tekst is met toestemming grotendeels letterlijk overgenomen uit de patiëntenfolder van het McKenzie Instituut Benelux, waarvoor dank.